فرم درخواست جلسه کوچینگ


  آیا شما به کوچ احتیاج دارید؟

  گاهی در مسیر زندگی مشکلات و سختی‌ها، چالش ها و تغییرو تحول‌ها اجتناب ناپذیر است … تولد، مرگ، تغییرات شغلی، تغییر روابط، بستن فصل‌های کهنه زندگی و در آغوش گرفتن بخشهای جدید. با کنار گذاشتن آنچه نسبت به آن واقف هستید و قدم گذاشتن به سمت ناشناخته ها، می تواند دردناک و گمراه کننده باشد.

  آیا احساس می کنید در یک مخمصه گیر افتاده‌اید؟ موقعیت شما مبهم است؟ غرق مشکلات و مسائل زیادی شده‌اید ؟یا حتی مشتاق تغییر هستید؟ آیا الگوها و چالش هایی وجود دارد که دوست داشته باشید بلاخره یک از شر آن‌ها خلاص شوید؟ آیا واقعاً نمی‌دانید از این زندگی چه می خواهید ؟ آیا احساس می کنید تغییری را که می خواهید ایجاد کنید با موفقیت روبه‌رو خواهد شد؟ تجدید باورها، عادات و الگوهای طاقت فرسای قدیمی که سالها وجود داشته است (گاهی اوقات در طول زندگی) نیاز به آگاهی ، مهارت، دیدگاه و پشتیبانی دارند. همیشه موارد استفاده آنها برای انسانها واضح و شفاف نیست، اما قابل طرح است.

  ما و همکارانمان در تمامی این موقعیت‌ها در کنارتان خواهیم بود؛ فقط کافی است به لینک زیر مراجعه کرده و اولین رزرو جلسه کوچینگ خود را نهایی کنید.

  رویکرد جامع روشنا در امر کوچینگ، الهام بخشیدن به تحول و توانمندسازی واقعی مراجعان در همه زمینه های زندگی شخصی و کاری است. با رزرو جلسه کوچینگما با شما خواهیم بود تا:

  • دیدگاه و خواسته خود را در مورد آنچه که بیشتر برای زندگی خود در نظر دارید، روشن و مشخص کنید؛
  • تعیین کنید چه چیزی این چشم انداز را پشتیبانی می کند، چه چیزی مانع آن می شود؛
  • چه عواملی شما را آماده می کنند تا توانایی های بالقوه خود را در زندگی روزمره خود عملی کنید.

  شما به شرکت در این جلسات کوچینگ، به بینش و سطح آگاهی عمیق تری نسبت به خود خواهید رسید که سطح کاملاً جدیدی از آزادی و رشد را ایجاد می کند.

  اولین گام قدرتمند در راستای رسیدن به اهداف، رزرو جلسه کوچینگ با کوچ مورد نظر شماست.

  آیا اکنون وقت آن نرسیده که در این راه شگفت‌انگیز قدم بگذارید؟ امروز نه … پس کی؟

  هر روز از زندگی فرصتی ارزشمند برای بروز استعدادها، نیازها، تحقق اهداف و ارزش‌هایی است که می خواهد در مسیر رودخانه زندگی شما جریان یابد. مراجعان ما برای رزرو جلسات کوچینگ دو دسته‌اند:

  1. برای اولین بار است که جلسه کوچینگ رزرو می‌کنند.
  2. از مراجعان پیشین ما هستند و ما افتخار همراهی با آن‌ها برای دومین یا چندمین جلسه را داریم.

  شما جزء کدام دسته هستید؟

  تعلل نکنید! این دقیقاً همان زمانی است که باید زودتر دست به کار شوید. همین الآن رزرو جلسه کوچینگ خود را قطعی کنید.

  به‌محض رزرو جلسه کوچینگ با کوچ‌های ما در روشنا، آماده هستیم تا پشتیبانی و همراهی همه‌جانبه شما را در دستور کار خود دهیم.

  فرم درخواست جلسه کوچینگ


   آیا شما به کوچ احتیاج دارید؟

   گاهی در مسیر زندگی مشکلات و سختی‌ها، چالش ها و تغییرو تحول‌ها اجتناب ناپذیر است … تولد، مرگ، تغییرات شغلی، تغییر روابط، بستن فصل‌های کهنه زندگی و در آغوش گرفتن بخشهای جدید. با کنار گذاشتن آنچه نسبت به آن واقف هستید و قدم گذاشتن به سمت ناشناخته ها، می تواند دردناک و گمراه کننده باشد.

   آیا احساس می کنید در یک مخمصه گیر افتاده‌اید؟ موقعیت شما مبهم است؟ غرق مشکلات و مسائل زیادی شده‌اید ؟یا حتی مشتاق تغییر هستید؟ آیا الگوها و چالش هایی وجود دارد که دوست داشته باشید بلاخره یک از شر آن‌ها خلاص شوید؟ آیا واقعاً نمی‌دانید از این زندگی چه می خواهید ؟ آیا احساس می کنید تغییری را که می خواهید ایجاد کنید با موفقیت روبه‌رو خواهد شد؟ تجدید باورها، عادات و الگوهای طاقت فرسای قدیمی که سالها وجود داشته است (گاهی اوقات در طول زندگی) نیاز به آگاهی ، مهارت، دیدگاه و پشتیبانی دارند. همیشه موارد استفاده آنها برای انسانها واضح و شفاف نیست، اما قابل طرح است.

   ما و همکارانمان در تمامی این موقعیت‌ها در کنارتان خواهیم بود؛ فقط کافی است به لینک زیر مراجعه کرده و اولین رزرو جلسه کوچینگ خود را نهایی کنید.

   رویکرد جامع روشنا در امر کوچینگ، الهام بخشیدن به تحول و توانمندسازی واقعی مراجعان در همه زمینه های زندگی شخصی و کاری است. با رزرو جلسه کوچینگما با شما خواهیم بود تا:

   • دیدگاه و خواسته خود را در مورد آنچه که بیشتر برای زندگی خود در نظر دارید، روشن و مشخص کنید؛
   • تعیین کنید چه چیزی این چشم انداز را پشتیبانی می کند، چه چیزی مانع آن می شود؛
   • چه عواملی شما را آماده می کنند تا توانایی های بالقوه خود را در زندگی روزمره خود عملی کنید.

   شما به شرکت در این جلسات کوچینگ، به بینش و سطح آگاهی عمیق تری نسبت به خود خواهید رسید که سطح کاملاً جدیدی از آزادی و رشد را ایجاد می کند.

   اولین گام قدرتمند در راستای رسیدن به اهداف، رزرو جلسه کوچینگ با کوچ مورد نظر شماست.

   آیا اکنون وقت آن نرسیده که در این راه شگفت‌انگیز قدم بگذارید؟ امروز نه … پس کی؟

   هر روز از زندگی فرصتی ارزشمند برای بروز استعدادها، نیازها، تحقق اهداف و ارزش‌هایی است که می خواهد در مسیر رودخانه زندگی شما جریان یابد. مراجعان ما برای رزرو جلسات کوچینگ دو دسته‌اند:

   1. برای اولین بار است که جلسه کوچینگ رزرو می‌کنند.
   2. از مراجعان پیشین ما هستند و ما افتخار همراهی با آن‌ها برای دومین یا چندمین جلسه را داریم.

   شما جزء کدام دسته هستید؟

   تعلل نکنید! این دقیقاً همان زمانی است که باید زودتر دست به کار شوید. همین الآن رزرو جلسه کوچینگ خود را قطعی کنید.

   به‌محض رزرو جلسه کوچینگ با کوچ‌های ما در روشنا، آماده هستیم تا پشتیبانی و همراهی همه‌جانبه شما را در دستور کار خود دهیم.

   فرم درخواست جلسه کوچینگ


    آیا شما به کوچ احتیاج دارید؟

    گاهی در مسیر زندگی مشکلات و سختی‌ها، چالش ها و تغییرو تحول‌ها اجتناب ناپذیر است … تولد، مرگ، تغییرات شغلی، تغییر روابط، بستن فصل‌های کهنه زندگی و در آغوش گرفتن بخشهای جدید. با کنار گذاشتن آنچه نسبت به آن واقف هستید و قدم گذاشتن به سمت ناشناخته ها، می تواند دردناک و گمراه کننده باشد.

    آیا احساس می کنید در یک مخمصه گیر افتاده‌اید؟ موقعیت شما مبهم است؟ غرق مشکلات و مسائل زیادی شده‌اید ؟یا حتی مشتاق تغییر هستید؟ آیا الگوها و چالش هایی وجود دارد که دوست داشته باشید بلاخره یک از شر آن‌ها خلاص شوید؟ آیا واقعاً نمی‌دانید از این زندگی چه می خواهید ؟ آیا احساس می کنید تغییری را که می خواهید ایجاد کنید با موفقیت روبه‌رو خواهد شد؟ تجدید باورها، عادات و الگوهای طاقت فرسای قدیمی که سالها وجود داشته است (گاهی اوقات در طول زندگی) نیاز به آگاهی ، مهارت، دیدگاه و پشتیبانی دارند. همیشه موارد استفاده آنها برای انسانها واضح و شفاف نیست، اما قابل طرح است.

    ما و همکارانمان در تمامی این موقعیت‌ها در کنارتان خواهیم بود؛ فقط کافی است به لینک زیر مراجعه کرده و اولین رزرو جلسه کوچینگ خود را نهایی کنید.

    رویکرد جامع روشنا در امر کوچینگ، الهام بخشیدن به تحول و توانمندسازی واقعی مراجعان در همه زمینه های زندگی شخصی و کاری است. با رزرو جلسه کوچینگما با شما خواهیم بود تا:

    • دیدگاه و خواسته خود را در مورد آنچه که بیشتر برای زندگی خود در نظر دارید، روشن و مشخص کنید؛
    • تعیین کنید چه چیزی این چشم انداز را پشتیبانی می کند، چه چیزی مانع آن می شود؛
    • چه عواملی شما را آماده می کنند تا توانایی های بالقوه خود را در زندگی روزمره خود عملی کنید.

    شما به شرکت در این جلسات کوچینگ، به بینش و سطح آگاهی عمیق تری نسبت به خود خواهید رسید که سطح کاملاً جدیدی از آزادی و رشد را ایجاد می کند.

    اولین گام قدرتمند در راستای رسیدن به اهداف، رزرو جلسه کوچینگ با کوچ مورد نظر شماست.

    آیا اکنون وقت آن نرسیده که در این راه شگفت‌انگیز قدم بگذارید؟ امروز نه … پس کی؟

    هر روز از زندگی فرصتی ارزشمند برای بروز استعدادها، نیازها، تحقق اهداف و ارزش‌هایی است که می خواهد در مسیر رودخانه زندگی شما جریان یابد. مراجعان ما برای رزرو جلسات کوچینگ دو دسته‌اند:

    1. برای اولین بار است که جلسه کوچینگ رزرو می‌کنند.
    2. از مراجعان پیشین ما هستند و ما افتخار همراهی با آن‌ها برای دومین یا چندمین جلسه را داریم.

    شما جزء کدام دسته هستید؟

    تعلل نکنید! این دقیقاً همان زمانی است که باید زودتر دست به کار شوید. همین الآن رزرو جلسه کوچینگ خود را قطعی کنید.

    به‌محض رزرو جلسه کوچینگ با کوچ‌های ما در روشنا، آماده هستیم تا پشتیبانی و همراهی همه‌جانبه شما را در دستور کار خود دهیم.

    دیدگاه‌های تعدادی از دانش‌آموختگان روشناک